Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục PTI

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Hiện tại để thanh toán cho việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của PSOFT các bạn có thể sử dụng một trong các hình thức thanh toán dưới đây:
I. THANH TOÁN ONLINE
II. THANH TOÁN TRỰC TIẾP

Chi tiết