Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục PTI

VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH Công nghệ phần mềm Psoft là một đơn vị thành viên trực thuộc Công ty Công nghệ Giáo dục PTI.
Công ty chuyên cung cấp các phần mềm, các giải pháp cho hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại. Hiện nay PSOFT đang hợp tác với nhiều đơn vị uy tín trong và ngoài nước để mang đến các giải pháp tối ưu cho hoạt động Marketing online cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.  

Chi tiết